Pinetone
חנה צוקר, יעל גוברין, קרני שמש ושקד דגן
Pinetone חנה צוקר, יעל גוברין, קרני שמש ושקד דגן, תקריב
חומר המורכב מתערובת של נייר עיתון גרוס ושרף עצי אורן.

את התערובת ניתן לעצב לכדי צורה ע"י כבישה בתבניות או על גבי משטחים שונים ולאחר התגבשותו ניתן לעבדו עיבוד משני.
פיתוח החומר נעשה במסגרת קורס במחלקה לעיצוב תעשייתי בסמינר הקיבוצים. פיתוח החומר נעשה בגישה של קוד פתוח, במסגרת מחקר חומרי-עיצובי שמטרתו ייצור חומר חדש ממקורות טבעיים וממוחזרים אשר יוכל להוות חלופה לחומרים סינתטיים ותעשייתיים.

מק"ט באוסף ספריית החומרים CO1-00002חומרים נוספים:

Powered by ActiveTrail